Joga w ujęciu filozoficznym

O ile wiązanie jogi z religią wzbudza kontrowersje, o tyle bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że joga wiąże się z filozofią. Warto więc wiedzieć, jaki system wartości i spojrzenia na życie wynika z filozofii jogi.

Filozofia jogi w zachodnim wydaniu

W kulturze zachodniej zaimplementowała się głównie część jogi, która związana jest z ciałem i gimnastyką. Z ujęcia filozoficznego jej celem jest osiągnięcie pełnej harmonii i równowagi zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Joga ma także sprawić, aby osoba, która ją ćwiczy, mogła osiągnąć stan pełnego skupienia i wewnętrznego spokoju.

Sposobem na osiągnięcie tych celów jest w dużej mierze wykonywanie określonych ćwiczeń. W ich czasie szczególnie duże znaczenie ma odpowiednie wyregulowanie tempa oddychania i pozbycie się wewnętrznych napięć.

Filozofia jogi w szerszym ujęciu

Joga praktykowana na wschodzie zawiera w sobie znacznie więcej odniesień filozoficznych niż ta, którą zwykle praktykuje się w Europie. Wśród wielu podstaw oryginalnej filozofii jogi wymienić można:

  • Postawę życiową, którą w dużym skrócie i uproszczeniu można określić jako bycie dobrą osobą. Filozofia jogi zakłada, że wszyscy są równie ważni i nikt nie może wyrządzać komuś krzywdy. Duże znaczenie ma także prawdomówność, czy też poszanowanie dla cudzej własności. Można odnieść także wrażenie, że postępowanie w zgodzie z filozofią jogi zakłada pewną skromność i umiarkowanie.
  • Pozbycie się negatywnych uczuć i myśli, co w konsekwencji ma umożliwić osiągnięcie stanu wewnętrznej równowagi. Wskazane jest także wykazywanie się wdzięcznością, za to, co otrzymało się w życiu.
  • Podejście racjonalne, co może dziwić, skoro joga odnosi się w dużej mierze do kwestii czysto duchowych i psychologicznych. Filozofia jogi zakłada jednak też to, aby dokonywać właściwych osądów i pamiętać o tym, że doświadczenia zmysłowe bywają mylące.
  • Wytrwałość, w ujęciu filozoficznym joga zachęca do stałej i wytężonej pracy nad sobą, co w konsekwencji może przynieść osiągnięcie stanu pełnej harmonii.

Oczywiście filozofia jogi jest dużo bardziej złożona niż to, co można przeczytać w powyższej liście. Samą jogę można także podzielić na wiele podrodzajów, a każdy z nich może mieć nieco odmienne podejście filozoficzne.

Czy łatwo jest postępować w zgodzie z filozofią jogi?

Wprowadzenie w życie filozofii jogi często nie jest łatwe. Po pierwsze dlatego, że samo poznanie wszystkich zasad z nią związanych jest bardzo czasochłonne. Po drugie filozofia jogi stoi w dużej opozycji na współczesnego świata zachodu, opartego na szeroko zakrojonej konsumpcji i kapitalizmie.

Innymi słowy, w dzisiejszym świecie nie jest łatwo żyć w sposób skromny i umiarkowany, a właśnie do tego w dużej mierze odwołuje się filozofia jogi.

Related Posts

ezy